XARXES INFORMÀTIQUES

Ehtu.com! Gestionem xarxes informàtiques a nivell d’empresa, seguretat d’usuaris, controladors de domini, dades compartides

Seguretat de dades – gestió d’usuaris – sistema de còpies de seguretat – treball no presencial.

Actualitat