Còpies de seguretat
Instal·lacions informàtiques
Antivirus i antispyware

Donem suport en

 • Servidors de dades
 • Routers i firewalls
 • Ordinadors i aparells informàtics
 • Sistemes d’accés remot
 • Sistemes de comunicacions
 • Impressores i perifèrics
 • Càmeres de vigilància
 • Còpies de seguretat (Backups)
 • Antivirus i antispywares

Còpies de seguretat [Backups]

No deixeu que cap virus, pujada de tensió o borrat accidental d’arxius us provoquin un maldecap innecessari amb les dades, que són la base de qualsevol empresa.

Les accions a realitzar per evitar problemes són:

 • Backup en el propi servidor
 • Còpia de seguretat en xarxa
 • Backups online de totes les dades de l’empresa
 • Protecció dels backups contra borrat i encriptació
 • Backup tipus imatge de la unitat del sistema operatiu i zones crítiques

Contacta amb nosaltres, estarem encantats d’atendre’t

T’ajudem a construïr la teva empresa

Gestionem la instal·lació de la xarxa de comunicacions (Routers, cablejat, switchs, etc), ordinadors, servidors i tot allò necessari per el perfecte funcionament de l’empresa a nivell informàtic

 • Disseny i configuració de la xarxa
 • Cablejat de xarxa de CAT5 i CAT6, terminadors i testejat
 • Instal·lació i configuració dels routers
 • Instal·lació i configuració d’ordinadors i sistemes
 • Esquema de la xarxa

Antivirus i Antispyware

Avui en dia, els virus i spywares, són un dels principals maldecaps de les empreses. Per tal de limitar al màxim l’aparició d’aquests fenomens fem una supervisió constant del l’estat dels antivius i antispywares dels nostres clients. Al mateix temps la pròpia configuració de seguretat i sistemes de backups evita mals majors com els que han ocorregut a moltes empreses degut virus com els Ransomware o Cryptotools.

Actualment España està en el lloc número 10 en quan a la quantitat d’atacs rebuts per malware.

 • Revisió estat de l’antivirus i actualitzacions
 • Revisió del programari antimalware i actualitzacions
 • Revisió de programari estrany en servidors i terminals
 • Auditoria de les comunicacions tant dins de la xarxa com cap a internet