Alguns del problemes més habituals que ocorren al fer servir caracters estranys alhora de desar fitxers o directoris són els següents:

Per tal d’evitar això seguirem les següents pautes: